Khách hàng

Hơn 60 quốc gia, hơn 1000 khách hàng lựa chọn

Sản phẩm của chúng tôi được xuất khẩu sang nhiều quốc gia và khu vực, chẳng hạn như Hàn Quốc, Pakistan, Thái Lan, Nhật Bản, Đan Mạch, Nga, Nam Phi, Nigeria, Mỹ, Úc, Canada, v.v. Số lượng khách hàng lên đến 1000.

Một số trường hợp khách hàng cho thấy